Program profilaktyczno - wychowawczy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Sprawozdanie z zajęć profilaktycznych ,,Odpowiedzialnie w dorosłość” - rok szkolny 2019/2020

Sprawozdanie z zajęć profilaktycznych ,,Odpowiedzialnie w dorosłość” - rok szkolny 2019/2020

Zajęcia profilaktyczne realizowane były w dwóch cyklach. Łącznie odbyło się 16 zajęć (8 w I semestrze oraz 8 w II semestrze). Na  zajęcia zapisanych było 12 wychowanek. Po pierwszym semestrze 6 wychowanek zostało przeniesiona na zajęcia o innej tematyce, adekwatnej do aktualnych potrzeb, w te miejsca dołączyło 6 innych dziewczą; ponadto w połowie cyklu zajęć jedna z wychowanek została skreślona z listy placówki, na jej miejsce dołączyła nowoprzyjęta wychowanka.

 

11 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z zajęć profilaktycznych ,,Odpowiedzialnie w dorosłość” - rok szkolny 2019/2020

Zajęcia profilaktyczne „Trening Interpersonalny”

Cykl zajęć profilaktycznych pt. Trening Interpersonalny był realizowany podczas 16 spotkań, po 8 w każdym semestrze. Celem zajęć było wspieranie procesu adaptacji nowych wychowanek oraz rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: aktywne słuchanie, wyrażanie własnego zdania, rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji i pobudzanie do autorefleksji . Program adresowany był do wychowanek nowoprzybyłych do placówki, przebywających w niej krótko, bądź wykazujących trudności w wyrażaniu siebie na forum grupy. 

8 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zajęcia profilaktyczne „Trening Interpersonalny”

Dorosłość – odpowiedzialność i zagrożenia

Zgodnie z założonym planem w bieżącym roku szkolnym zrealizowanych zostało 16 zajęć, które obejmowały następujące bloki tematyczne:

1.Dorosłość- prawa i obowiązki dorosłego obywatela.

2.Handel ludźmi

3.Prostytucja – prawdziwe oblicze.

 

7 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Dorosłość – odpowiedzialność i zagrożenia

,, Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową”

Poruszone tematy w pierwszym cyklu zajęć,  skupiały się  na dojrzewaniu dziewcząt oraz seksualności człowieka. Ponadto omówione zostały  konsekwencje wczesnej inicjacji seksualnej a także metody antykoncepcyjne czy choroby weneryczne. Zmianą w dotychczasowym programie było wprowadzenie i rozszerzenie pojęć związanych z kształtowaniem tożsamości seksualnej; jest to szczególnie istotna kwestia dla naszych podopiecznych, które często nie do końca są pewne swoich odczuć z tym związanych, nie posiadają odpowiednich wzorców, które pozwoliłyby na zaspokojenie podstawowych potrzeb w adekwatny sposób. 

5 czerwca 2019
Czytaj więcej o: ,, Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową”
Przejdź do - Tydzień profilaktyki

Tydzień profilaktyki

Jak co roku, tuż przed feriami odbyły się zajęcia poświęcone profilaktyce. W poniedziałek, 4 lutego odbyły się warsztaty pt. ,,Znamię, znam je ", ,, Podstępne wzw" oraz ,,Bezpieczeństwo w sieci" prowadzone przez p. Anię  i p. Basię.  Druga część dnia to prelekcja ,,,Wolontariat w schronisku dla bezpańskich zwierząt", z udziałem przedstawiciela schroniska i psa Lego.
3 lutego 2019
Czytaj więcej o: Tydzień profilaktyki