Sprawozdanie z zajęć profilaktycznych ,,Odpowiedzialnie w dorosłość” - rok szkolny 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2020

Zajęcia profilaktyczne realizowane były w dwóch cyklach. Łącznie odbyło się 16 zajęć (8 w I semestrze oraz 8 w II semestrze). Na  zajęcia zapisanych było 12 wychowanek. Po pierwszym semestrze 6 wychowanek zostało przeniesiona na zajęcia o innej tematyce, adekwatnej do aktualnych potrzeb, w te miejsca dołączyło 6 innych dziewczą,

 

ponadto w połowie cyklu zajęć jedna z wychowanek została skreślona z listy placówki, na jej miejsce dołączyła nowoprzyjęta wychowanka.W pierwszym semestrze zostały omówione tematy związane z dojrzewaniem dziewcząt i chłopców, różnice między nimi w tym okresie. Uwzględniając aktualne potrzeby i problemy wychowanek, szczególnie skupiono się na cyklu menstruacyjnym oraz dbaniu o higienę w okresie dojrzewania. Ponadto szczegółowo skupiono się również na tematach związanych z kształtowaniem się tożsamości seksualnej, relacjami międzyludzkimi oraz inicjacją seksualną. Uczestniczki poznały konsekwencje wynikające z nastoletniego macierzyństwa, z naciskiem na konsekwencje takiej sytuacji dla wychowanek MOW. 

W drugim semestrze, cykl zajęć był oparty przede wszystkim na profilaktyce chorób zakaźnych. Szczegółowo zostały omówione drogi zakażenia, środki ostrożności, objawy, leczenie. Tematy kolejno obejmowały tematykę z zakresu informacji nt. HIV, wirusowego zakażenia wątroby, HPV, chorób przenoszonych drogą płciową wywołanych przez wirusy, bakterie, pasożyty.

Zajęcia były prowadzone w sposób, który pozwolił na utrwalanie najbardziej istotnych kwestii związanych z dojrzewaniem a także zagrożeniami, na które szczególnie narażone są wychowanki MOW.  Dobrane metody były adekwatne do wieku uczestniczek zajęć oraz do ich indywidualnych predyspozycji – praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, mapa myśli, zajęcia plastyczne, prezentacje multimedialne, projekcje filmowe

Ewaluacja została przeprowadzona na podstawie testu, który obejmował wiedzę z zakresu poruszanych tematów. Test wykonany był przed, jak i po cyklu zajęć. Po analizie wyników, można stwierdzić, że poziom wiedzy wychowanek wzrósł, szczególnie w zakresie zagadnień związanych z: cyklem menstruacyjnym, a także profilaktyką chorób.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie