Społeczność wychowanek Ośrodka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2016

Społeczność wychowanek Ośrodka

Podstawowe cele społeczności wynikają z dość prostego założenia, iż grupa przebywająca jakiś czas razem  jest swoistego rodzaju „reprezentacją rzeczywistości społecznej” dającą wszystkim jej członkom jednorazowe możliwości modyfikowania, normalizowania i zmiany wadliwych postaw i zachowań, rozwiązywania indywidualnych i grupowych problemów.

 

1. Forma spotkań o charakterze społeczności funkcjonuje w naszej placówce od kilku lat. W spotkaniu brały udział wszystkie wychowanki, wychowawca z każdej grupy oraz bardzo często dyrektor placówki i kierownik internatu. Na społeczność przychodzą wychowanki z całego ośrodka oraz jeden wychowawca prowadzący. Na pierwszym zebraniu społeczności został stworzony regulamin, w jego tworzeniu mogli brać udział wszyscy uczestnicy (zarówno wychowanki jak i prowadzący). Regulamin ten będzie obowiązywał podczas wszystkich zebrań społeczności. Stworzenie regulaminu obliguje każdego członka społeczności do przestrzegania go, a także pozwala na zachowanie porządku podczas zebrań tak licznej grupy oraz stwarza poczucie większego bezpieczeństwa i swobody wypowiedzi. Zebranie społeczności placówki odbywa się cyklicznie przynajmniej raz w miesiącu. Omawiane są na nim bieżące sprawy   i problemy dotyczące zarówno prawidłowego funkcjonowania w placówce jak i indywidualne potrzeby, problemy  i konflikty wychowanek przebywających w ośrodku. Wszelkie postulaty, potrzeby oraz kwestie sporne dotyczące osób nie biorących udziału w społeczności są spisywane przez wychowawcę odpowiedzialnego za prowadzenie społeczności. Rozwiązuje je on indywidualnie (pamiętając o obowiązującej tajemnicy społeczności), następne spotkanie społeczności rozpoczyna od przedstawienia wychowankom spraw załatwionych, a później przechodzi do problemów i spraw bieżących.

           Społeczność ma czasem charakter informacyjny, wychowanki są informowane o nowych zarządzeniach organizacyjnych, imprezach kulturalnych oraz sportowych. Wychowanki przebywające w naszej placówce rozmieszczone są w pięciu grupach wychowawczych a także w klasach podstawowych gimnazjalnych i zawodowych. Organizowanie społeczności pozwala na zebranie wychowanek z całej placówki w jednym miejscu, co daje im niepowtarzalną okazję do wspólnego przebywania razem w tak wielkim gronie.   

           Organizowanie społeczności ma na celu wytworzenie w wychowankach poczucia wspólnoty, współuczestnictwa w  tworzeniu i organizacji dogodnych i komfortowych warunków (zarówno bytowych jak i psychicznych) podczas pobytu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

( Program profilaktyczny MOW w Radzionkowie )