Regulamin konkursu Kuchnia na medal w roku szkolnym 2020/2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2020

Konkurs ,,Kuchnia na medal” skierowany do grup wychowawczych na terenie Internatu MOW w Radzionkowie pod patronatem Stowarzyszenia Damy Radę.

CELE:

 1. Przestrzeganie podstawowych zasad utrzymania czystości.
 2. Dbałość o estetykę i sprawność techniczną pomieszczeń grupy wychowawczych.
 3. Wdrażanie działań na rzecz środowiska naturalnego, ekologii oraz dbałości o własne zdrowie.
 4. Dbałość o zdrowy jadłospis zgodny z normami żywienia.

ZASADY KONKURSU:

 1. W konkursie biorą udział wszystkie grupy wychowawcze.
 2. Konkurs trwa od września/października 2020 roku do maja 2020 roku.
 3. Grupy walczą o certyfikat ,, KUCHNI NA MEDAL ”.
 4. W skład komisji oceniającej wchodzi Anna Guzy, przedstawiciel kierownictwa MOW oraz przedstawicielka Samorządu Wychowanek.
 5. Punktacja będzie podawana i na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej placówki mow.radzionkow.pl w zakładce Konkurs Kuchnia na medal.
 6. Czystość każdej kuchni oraz jadłospisy i faktury oceniana będą w skali 0-3 pkt od jednego członka komisji przy każdym kryterium.       
 7. Ocenie podlegać będą:
 • odpowiednie przechowywania produktów spożywczych oraz przechowywanie półproduktów lub gotowych potraw;
 • czystość sprzętu gospodarstwa domowego;
 • czystość i porządek w szafkach;
 • segregowanie śmieci;

oraz pod koniec miesiąca:

 • jadłospisy zgodne z zasadami żywienia – oceniane przez A. Guzy
 • faktury żywnościowe pod kątem zdrowych produktów – oceniane przez A. Pakulską
 1. Komisja będzie sprawdzać czystość kuchni co najmniej 1 raz w tygodniu w różnych dniach tygodnia w godzinach porannych.
 2. Podsumowanie wyników konkursu na podstawie zdobytych punktów, wręczenie certyfikatu Kuchni na medal oraz nagród odbywać się będzie pod koniec każdego semestru ( styczeń 2021, maj 2021).

 

Organizatorzy konkursu:

Anna Guzy

Aldona Pakulska-Kubicius