Dorosłość – odpowiedzialność i zagrożenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2019

Zgodnie z założonym planem w bieżącym roku szkolnym zrealizowanych zostało 16 zajęć, które obejmowały następujące bloki tematyczne:

1.Dorosłość- prawa i obowiązki dorosłego obywatela.

2.Handel ludźmi

3.Prostytucja – prawdziwe oblicze.

 

4. Praca w Polsce i zagranicą.

5.Internet- niebezpieczne znajomości

6.Sekty i niebezpieczne ruchy religijne.

7. Odpowiedzialność finansowa w życiu dorosłym.

8. Wczesne macierzyństwo.

9.Toksyczne związki.

10. Przemoc domowa.

Temat o toksycznych związkach został poruszony na zajęciach na wyraźną prośbę uczestniczek podczas zapoznawania wychowanek z harmonogramem zajęć. Zajęcia prowadzone były w oparciu o własne scenariusze zajęć i materiały edukacyjne pozyskane dzięki współpracy z Fundacją „La Strada”.      Do prawie wszystkich bloków tematycznych przygotowano odpowiedni film lub prezentację multimedialną, aby urozmaicić zajęcia, pobudzić wychowanki do dyskusji, stworzyć sytuacje uruchamiające wrażliwość i emocje dziewcząt.

Wprowadzenie w tym roku nowych tematów poruszających zjawisko przemocy domowej, toksycznych związków oraz wczesnego macierzyństwa wywołało podczas zajęć ogromne poruszenie i podniosły świadomość wychowanek skutków nawiązywania patologicznych relacji. Z kolei analiza udzielonych odpowiedzi w teście kontrolnym dotyczącym zjawiska handlu ludźmi, pozwala sądzić, iż wychowanki biorące udział w zajęciach nabyły odpowiednią wiedzę na temat zagrożenia jakim jest handel ludźmi i w jaki sposób można rozpoznać to zagrożenie. Ponadto dziewczęta potrafią wykazać się czujnością oraz zwrócić uwagę na ważne aspekty podczas podejmowania decyzji przy podejmowaniu pracy takie jak: gwarantowane ubezpieczenie, wpis do KRAZ, czytanie dokumentów itp.

Joanna Kruczkowska