Jednostka Oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Kształcenie

Do szkół przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przyjmowane są zarówne dziewczęta kierowane do placówki przez Sąd,  jak również  dziewczęta ze środowiska lokalnego sprawiające kłopoty wychowawcze, mające trudności adaptacyjne i problemy z nauką w szkole masowej.

Pliki do pobrania