Instytucja Samorządu Województwa Śląskiego

Zarząd

 SKŁAD ZARZĄDU:

ALDONA PAKULSKA - KUBICIUS

TOMASZ STUŁA

JACEK KAFKA

ANNA GUZY

PAWEŁ GRABKA

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

JOANNA CZEMPIEL - SKRABARCZYK

KATARZYNA SUCHANEK

RAFAŁ BANASZCZYK