Jednostka Oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Misja i wizja placówki

Misja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie

Misją naszej placówki jest umożliwienie powrotu do społeczeństwa osobie niedostosowanej społecznie poprzez: zapewnienie wszechstronnego rozwoju, zmianę hierarchii wartości na społecznie akceptowane, kształtowanie świadomości i odpowiedzialności za własne życie, tworzenie warunków do nabywania umiejętności współżycia oraz funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami moralno-prawnymi, umożliwienie ukończenia kształcenia na adekwatnym dla każdej osoby poziomie, przygotowanie do kontynuacji nauki i poruszania się na rynku pracy.

Pragniemy naszym wychowankom pomagać aby byli:

Jacy chcemy być?

Co musimy zrobić...? - czyli jak działać skutecznie...