Instytucja Samorządu Województwa Śląskiego

Ropoczynamy projekt europejski ,,Building 21st century competencies: learning from the past"

16 listopada 2018

„Building 21st century competencies: learning from the past” (Budowanie kompetencji XXI wieku: nauka z przeszłości) to tytuł nowego projektu europjskiego, który rozpoczynamy w naszej placówce. Projekt dedykowany jest uczniom szkół europejskich. Dwie z nich (Polska, Francja) to szkoły (placówki) dla młodzieży z problemami, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wiek XXI i epoka cyfrowa, w której żyjemy, stanowią wyzwanie dla szkół i placówek edukacyjnych. Władze opracowują zupełnie nowe podejście do nauki i edukacji: zamiast przekazywać w tradycyjny sposób informacje, starają się stworzyć warunki do budowania kompetencji kluczowych zwanych kompetencjami XXI wieku. 

Ta perspektywa przynosi ogromny zestaw zmian w codziennych praktykach szkolnych, takich jak: prowadzenie klasy, ocena uczniów, wykorzystanie zasobów cyfrowych, tworzenie harmonogramów i planów tygodniowych. Spośród wielu różnych zestawów kompetencji XXI wieku w każdym z nich znajdziemy cztery kluczowe kompetencje, którymi chcemy się zajmować w projekcie. Są to: krytyczne myślenie, współpraca, komunikacja i kreatywność. Dzięki różnorodności szkół biorących udział w partnerstwie każda ze szkół stoi przed bardzo różnymi wyzwaniami. Wierzymy, że współpraca międzynarodowa pozwoli na wykorzystanie dobrych praktyk stosowanych w poszczególnych szkołach w rozwoju kompetencji kluczowych pozostałych uczestników. Dwie szkoły zapewniają swoim uczniom opiekę całodobową, przyjmują uczniów z problemami społecznymi co powoduje, że w rzeczywistości są ekspertami w dziedzinie, pracy grupowej, współpracy, prowadzenia ucznia z problemami. Kolejna szkoła jest ekspertem w dziedzinie komunikacji dzięki programom metodologicznym CLIL działającym z powodzeniem od kilku lat. Kolejna szkoła opracowuje programy BYOD (Bring Your Own Device) co może być zaletą promowania kreatywności i krytycznego myślenia. Z drugiej strony rok 2018 został zdefiniowany jako Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego i to partnerstwo okazało się niezawodne w zajmowaniu się dziedzictwem kulturowym Europy. Wyzwanie związane z tym projektem polega na tym, aby dziedzictwo kulturowe Europy pomogło nam promować kompetencje 4C w naszych szkołach i wśród naszych uczniów.

Mówiąc inaczej, dążymy do promocji kompetencji 4C , które ukazuje nowe podejście do praktyk edukacyjnych w naszych szkołach, skupiając się jednocześnie na wspólnym Europejskim dziedzictwie kulturowym i wspólną tożsamością. W tym celu każda szkoła partnerska będzie korzystać z otaczających zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale także wydarzeń kulturalnych, twórczości ludowej(pieśni i tańce), jak również ze sztuki (teatr, poezja i opowiadania). Każdej ze szkół partnerskich zostanie przypisana szczególna odpowiedzialność za jedną z kompetencji 4C, zgodnie z potencjałem i aspiracjami szkoły , a wszystkie działania zostaną przeprowadzone mając na uwadze, promowanie przypisanych kompetencji. To sposób na rozpowszechnianie kompetencji 4C w szkołach partnerskich, a także kompetencji cyfrowych, które będą wszechobecne w całym projekcie.

Gospodarzem pierwszego spotkania projektowego, które odbędzie się w dniach 19.11-23.11.2018 będzie nasz Ośrodek. Podczas spotkania będziemy się zajmować rozwijaniem kompetencji kluczowej -współpraca. W ramach działań projektowych zaplanowaliśmy pokazy prezentacji, warsztaty muzyczne, plastyczne, escape room, militarną grę terenową, warsztaty dla nauczycieli jak również zwiedzanie Krakowa, zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce oraz Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Ważnym elementem spotkania będzie wizyta w zespole niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau. Podsumowaniem całotygodniowej pracy będzie uroczysta gala, na której zaprezentowane zostaną efekty pracy warsztatowej, wręczone zostaną również certyfikaty. Całości dopełni występ naszych wychowanek z koła muzycznego.