Instytucja Samorządu Województwa Śląskiego

Projekt ,,Razem w kierunku demokracji"

21 września 2016

PROJEKT "RAZEM W KIERUNKU DEMOKRACJI" powstał z myślą o Samorządach Uczniowskich radzionkowskich szkół.

Koordynatoami i pomysłodawcami pomysłu  projektu są opiekunowie i wychowanki  Zespółu Szkół przy MOW w Radzionkowie. Do współpracy zaproszeni zostali partnerzy - Samorządy Szkolne: Zespółu Szkół Techniczno-Ekonomicznych, Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich, Gimnazjum im. O. L. Wrodarczyka oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych.

Główne Cele projektu:

 -Rozwój demokratycznych form działania Samorządów Uczniowskich
 -Nawiązanie współpracy ze szkołami środowiskowymi
 -Wymiana doświadczeń
 -Rozwój potencjału uczniów
 -Wspieranie innowacyjnych działań samorządu
 -Dostrzeżenie nowych możliwości działania samorządu
 -Wzajemna pomoc i wsparcie dla opiekunów samorządów
Forma realizacji:
Pierwsze spotkanie opiekunów samorządów uczniowskich szkół wraz z przedstawicielami samorządów uczniowskich odbędzie się 15 września 20016r. O godz.9.00 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie i będzie:
a) zorganizowane przez opiekunów i przedstawicieli samorządu Zespołu Szkół przy MOW. 
b) poświęcone aktywnej organizacji wyborów do samorządów uczniowskich oraz działaniom samorządu jakie są podejmowane w placówce. 
c) dotyczyło omówienia kolejnych spotkań i charakteru współpracy z Partnerami